shopup.com

0001452838

ดูบทความประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินและรั้วแบบทึบสูง 3 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินและรั้วแบบทึบสูง 3 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

06 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 657 ครั้ง

Engine by shopup.com