shopup.com

742836

ดูบทความประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้านสมรรถนะของบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้านสมรรถนะของบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่่งนักจัดการงานทั่วไป

หมวดหมู่: ข่าวสมัครงาน

17 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 176 ครั้ง

Engine by shopup.com