shopup.com

088762

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .............................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 สิงหาคม 2019 | 17:27:52
..............................................................................................................................................................................................
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563            19 สิงหาคม 2019 | 16:44:58
..............................................................................................................................................................................................
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลต้นไม้สนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 15 สิงหาคม 2019 | 16:34:26
..............................................................................................................................................................................................

//อ่านทั้งหมด//

.............................................................................................................................................................................................    เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 มีนาคม 2562
........................................................................................................................................................................................................................   
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 10 กรกฎาคม 2018 | 15:58:06
.................................................................................................................................................................. 
 


         
     

 

       

 

 

         

 

 

           


        

 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

Engine by shopup.com