shopup.com

506058

 Youtube VDO

exercises ดูแลด้วยใจ ออกกำลังกาย โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี กรมการแพทย์

ท่าประกอบ เพลง "ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี"โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี คัดกรอง Covid19

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี คัดกรอง Covid19

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำซักผ้า-รีดผ้าผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 สิงหาคม 2020 | 0910

 

ตารางแสดงวงเงินอาหาร ประจำปีงบประมาณ2564

ประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ2564

รายละเอียดคุณลักษณะอาหาร ประจำปีงบประมาณ2564

 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนต้นไม้ สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ2564

 

ตารางแสดงวงเงินอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2564

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2564

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2564

 
............................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
...................................................................................................................................................................................
 
 .............................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 สิงหาคม 2019 | 17:27:52
..............................................................................................................................................................................................
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563            19 สิงหาคม 2019 | 16:44:58
..............................................................................................................................................................................................
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลต้นไม้สนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 15 สิงหาคม 2019 | 16:34:26
..............................................................................................................................................................................................

//อ่านทั้งหมด//

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการ 27กุมภาพันธ์ 2563

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 ประกาศจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 12กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 มกราคม 2563

 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 มกราคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17 มกราคม 2563

ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รอบ2 13 ธันวาคม 2019 | 13:36:15 

ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้20 พฤศจิกายน 2019 | 10:56:28

ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รอบ2 13 ธันวาคม 2019 | 13:36:15 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1และ2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 28 ตุลาคม 2019 | 16:23

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน           และบัญชี 01 ตุลาคม 2019


  ดาวน์โหลดใบสมัครงาน 

    //อ่านทั้งหมด// 

 

 
 
 
 
.............................................................................................................................................................................................    เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 มีนาคม 2562
........................................................................................................................................................................................................................   
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 10 กรกฎาคม 2018 | 15:58:06
.................................................................................................................................................................. 
 


         
     

 

       

 

 

         

 

 

           


        

 

 Youtube VDO

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

Engine by shopup.com