shopup.com

0001728411

ดูบทความประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 กันยายน 2563

ผู้ชม 652 ครั้ง

Engine by shopup.com