shopup.com

0003536273

ดูบทความประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

30 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 903 ครั้ง

Engine by shopup.com