shopup.com

0003540120

ดูบทความประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดูแลสวนต้นไม้ และสนามหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดูแลสวนต้นไม้ และสนามหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 กันยายน 2566

ผู้ชม 830 ครั้ง

Engine by shopup.com