shopup.com

0002678018

***ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลาและสถานที่ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 21 พฤศจิกายน 2566

***ประกาศขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป                 ตำแหน่งพยาวิชาชีพ 2 อัตรา จากเดิมจะสิ้นสุด 17 พฤศจิกายน 2566 ขยายการรับสมัครไปถึง        วันที่ 15 มกราคม 2567  ลงประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

***ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

 

***ประกาศขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาวิชาชีพ 2 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา วันที่ 19 ตุลาคม 2566

***รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาวิชาชีพ 1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม1   วันที่ 5 ตุลาคม 2566

***ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

 
 
 
 
*************************************************************************************************************
 
 
 
****************************************************************************************************************
 
 
 
******************************************************************************************************************
 
 
*******************************************************************************************************************
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


         

 สถิติผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

               

 

 

 

      

 

 

             

 

        


                   

 

 

 

                   

     

                   

 

    

 

 

  แกลลอรี่

โครงการรับส่งต่อผู้ป่วยยาและสารเสพติด เจริญโฮเต็ล

โครงการรับส่งต่อผู้ป่วยยาและสารเสพติด เจริญโฮเต็ล

ประมวลภาพ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทาสีรั้ววัด วัดศรีวัฒนาราม

ประมวลภาพ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทาสีรั้ววัด วัดศรีวัฒนาราม

กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

ผลงาน การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

ผลงาน การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

 Youtube VDO

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

Engine by shopup.com