shopup.com

0001525971

      

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 28 มกราคม 2565

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการซัก-รีดผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก-รีดผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 17 สิงหาคม 2564

เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก-รีดผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 17 สิงหาคม 2564

***********************************************************************************************************

เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11สิงหาคม 2564

 
 

***********************************************************************************************************

เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9สิงหาคม 2564

 *********************************************************************************************************

ขออนุมัติเประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เอกสารประกวดการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดูแลสวนต้นไม้และสนามหญ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งวดงาน งวดเงิน จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน และรั้วแบบทึบสูง 3 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ 06/11/2563

 
 
 
 
 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำซักผ้า-รีดผ้าผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 สิงหาคม 2020 | 0910

 

ตารางแสดงวงเงินอาหาร ประจำปีงบประมาณ2564

ประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ2564

รายละเอียดคุณลักษณะอาหาร ประจำปีงบประมาณ2564

 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนต้นไม้ สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ2564

 

ตารางแสดงวงเงินอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2564

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2564

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2564

 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพหญิง จำนวน ๑ รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก-รีดผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2564

 
 
 
 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 


         

 สถิติผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

               

 

 

      

 

 

             


        

 

  แกลลอรี่

โครงการรับส่งต่อผู้ป่วยยาและสารเสพติด เจริญโฮเต็ล

โครงการรับส่งต่อผู้ป่วยยาและสารเสพติด เจริญโฮเต็ล

ประมวลภาพ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทาสีรั้ววัด วัดศรีวัฒนาราม

ประมวลภาพ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทาสีรั้ววัด วัดศรีวัฒนาราม

กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

ผลงาน การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

ผลงาน การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

 Youtube VDO

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

Engine by shopup.com