shopup.com

0002133508

 

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลาและสถานที่ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

***ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  

 

***รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 4 เมษายน 2566

***เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 กุมภาพันธ์ 2566

***ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลาและสถานที่ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ลงประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2566

 ดาวโหลด ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 ดาวโหลด ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นักจิตวิทยาคลินิ

 

**ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย วันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 ( 6 เดือน )

**ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย วันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 ( 6 เดือน )

********************************************************************************************************************************************* 

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

 เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

********************************************************************************************************************************************* 

 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

 เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

 ***********************************************************************************************************************************************
 
 

 
 
 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30สิงหาคม 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดูแลสวนต้นไม้ และสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23สิงหาคม 2565

 
 
 


         

 สถิติผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

               

 

 

 

      

 

 

             

 

   

 


        

 

                   

     

                   

 

    

 

 

  แกลลอรี่

โครงการรับส่งต่อผู้ป่วยยาและสารเสพติด เจริญโฮเต็ล

โครงการรับส่งต่อผู้ป่วยยาและสารเสพติด เจริญโฮเต็ล

ประมวลภาพ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทาสีรั้ววัด วัดศรีวัฒนาราม

ประมวลภาพ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทาสีรั้ววัด วัดศรีวัฒนาราม

กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

ผลงาน การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

ผลงาน การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

 Youtube VDO

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

Engine by shopup.com